فروش کاج لاوسون در سراسر ایران امکان پذیر است.
اما شمال ایران به عنوان قطب تولید و فروش کاج لاوسون در سراسر کشور شناخته شده است.
طراحان فضای سبز میتوانند کاج لاوسون را با قیمت بسیار مناسب و کیفیت عالی از تولید کننده گان و باغ داران خرید کنند.

تولید کاج لاوسون

فروش کاج لاوسون

در تولید کاج مطبق از روش قلمه زنی استفاده می شود که در ادامه به جزئیات اجرای آن می پردازیم:

 1. قلمه
  قلمه ها باید از شاخه بالغ و نوک دار تهیه شود.
 2. خاک
  بهترین خاک برای قلمه کاج لاوسون خاک ماسه ای است اما ترکیب خاک باغچه و کود حیوانی نیز می تواند مناسب باشد.
 3. آبیاری
  خاک قلمه های کاج لاوسون می بایست همواره نمناک باشد. لذا روزانه یک تا دو بار نیاز به آبیاری دارند.
 4. رطوبت 
  کاج لاوسون نیازمند رطوبت نسبی است که با همان آبیاری فراهم می گردد.
 5. دما
  به طور کلی قلمه های کاج لاوسون هوای خنک را می پسندند اما میانگین 15 تا 25 درجه سانتی گراد مناسب می باشد.
 6. کود دهی
  برای ریشه زایی کود فسفر و برای افزایش شاخه و برگ به کود نیتروژن نیاز است.
 7. نور 
  کاج لاوسون نیاز به نور مستقیم خورشید دارد.

کاج لاوسون در شمال کشور

فروش کاج لاوسون

شمال کشور به دلیل مساعد بودن آب و هوا و شرایط زیست محیطی بسیار مناسب، بستری بسیار مناسب برای پرورش کاج لاوسون می باشد.
علاوه بر این وجود خاک حاصلخیز و رطوبت طبیعی هوا از دیگر عوامل جهت رشد بالای این گیاه در شمال ایران است.
از این رو کشاورزان شمالی بسیار راغب هستند تا کاج لاوسون را در تیراژ بسیار بالا تولید و روانه بازار کنند.

فروش کاج لاوسون

فروش کاج لاوسون

خرید و فروش کاج لاوسون در استان های گیلان و مازندران بسیار پر رونق می باشد و اغلب کشاورزان و باغداران به کاشت کاج لاوسون روی آورده اند.
از این رو خرید و فروش کاج لاوسون به صورت مستقیم میتواند بسیار ارزانتر و با کیفیت بالا تر انجام شود.