قیمت نهال یاس هلندی در تولیدی مازندران بسیار ارزان تر از بازار گل و گیاهان زینتی کلان شهرهای سراسر کشور می باشد.
تولید کننده گان، قیمت نهال یاس هلندی را با توجه به هزینه های تمام شده پرورش این گیاه، به بازار خرید و فروش گل ارائه می دهند.
مطمئنا خرید و فروش عمده در مبادی تولیدی موجب تخفیف در قیمت نهال یاس هلندی خواهد شد.

نهال یاس هلندی برای دیوار سبز

قیمت نهال یاس هلندی

نهال یاس هلندی می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای اجرای دیوار سبز باشد.
برای اجرای این کار ابتدا در مسیر مورد نظر به ارتفاع خاک گلدان، کانال حفر می شود. سپس نهال های یاس هلندی را به صورت قالبی و ریشه پرس شده از گلدان جدا می گردد تا به ترتیب در کانال قرار بگیرد.
پس از عملیات کاشتن یاس هلندی در در زمین، در دست آخر دیوار سبز توسط باغبان قیچی خواهد خورد تا سطح دیوار یکدست شده و گیاهان بتوانند مناطق خالی را با جوانه های جدید پر کنند.

نهال یاس هلندی ریشه پرس

قیمت نهال یاس هلندی

از مهمترین عواملی که بر روی قیمت نهال یاس هلندی تاثیر می گزارد پر بودن ریشه گیاه داخل گلدان می باشد.
طراحان فضای سبز به خوبی می دانند وقتی ریشه یاس هلندی داخل گلدان پرس شده باشد، پس از اجرای عملیات فضای سبز آن گیاه بدون هیچ شکی با تمام  قدرت به رشد و نمو خود در زمین ادامه خواهد داد.
از این رو یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت نهال یاس هلندی کامل بودن ریشه گیاه داخل گلدان است.

بازار نهال یاس هلندی

قیمت نهال یاس هلندی

تولید یاس هلندی در تیراژ بسیار زیاد توسط تولید کننده گان از یک طرف و میزان تقاضای عمده مشتریان از طرف دیگر طی سالیان اخیر موجب شده تا بازار یاس هلندی همواره پر رونق باشد.
در طراحی فضای سبزبسیاری از شهر ها و حتی حیاط ویلا ها ما می توانیم یاس هلندی را ببینیم. این در حالیست که سال به سال نیز به تعداد تولید کننده گان یاس هلندی افزوده میگردد که بالطبع بر سر کیفیت و قیمت نهال یاس هلندی رقابت شدید تری صورت می پذیرد.

 قیمت نهال یاس هلندیقیمت نهال یاس هلندی

در ابتدای بازار، قیمت نهال یاس هلندی در واحد های تولیدی تعیین می شود.
اینجا جاییست که بسیاری از بازاریان، صاحبان غرفه های گل و گیاهان زینتی و حتی واسطه ها برای خرید یاس هلندی با قیمت ارزان حضور پیدا می کنند.
اگر شما هم می خواهید خرید خود را از تولید کننده انجام دهید می توانید هم اکنون از طریق ارتباط با مشاوران فروش ما از آخرین قیمت نهال یاس هلندی اطلاع یابید.
مشاوران ما آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در خصوص قیمت نهال یاس هلندی هستند.
مطمئنا چند دقیقه مشاوره برابر است با دریافت چندین سال تجربه.